Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

Aktualności

Młodzieżowa aktywacJA
2022-07-22 10:16:00

Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a
lipiec - grudzień 2022

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Fundacji Empiria i Wiedza w programie InwestorJA w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju od lipca do grudnia 2022 r. będzie realizowany projekt „Młodzieżowa aktywacJA"

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących nauki samokontroli, samoregulacji, warsztatów efektywnego uczenia się oraz warsztatów związanych z wchodzeniem na rynek pracy i kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Młodzieżowa aktywacJA jest odpowiedzią na współczesne potrzeby młodych ludzi. Udział w warsztatach pomoże im zapewnić lepszy start w dorosłe życie i pomóc odnaleźć się w każdej sytuacji poprzez rozwój kompetencji społecznych, takich jak: umiejętność nawiązywania relacji z innymi i podejmowanie konstruktywnych interakcji z otoczeniem oraz umiejętność autoprezentacji.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów a każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały poszkoleniowe, z których będzie mógł korzystać w przyszłości.

 

                          

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68