Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Czytelnicy, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, mogą zamówić sprowadzenie dokumentów (książek, odbitek kserograficznych i skanów artykułów z czasopism) z różnych typów bibliotek polskich w kraju.

Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia także swoje zbiory innym bibliotekom.

Sprowadzanie i udostępnianie dokumentów odbywa się na zasadach sformułowanych w Regulaminie wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Koszty związane ze sprowadzaniem i odsyłaniem dokumentów ponosi czytelnik, według cennika opłat, ustalonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Czytelnicy mogą składać zamówienia w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Czytelni MBP, przy ul. Wielkopolskiej 1a.

Rewers wypożyczalni międzybibliotecznej

 

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68