Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

Aktualności

Filia nr 9 w październiku poleca
2022-10-10 11:47:00

Filia nr 9
ul. Wodeckiego 2
tel. 32 475 25 52

10 października obchodzony jest „Dzień Drzewa”, którego celem jest propagowanie idei sadzenia drzew i zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Jest to międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew na całym świecie.

Święto to ma stary rodowód. Zapoczątkował je miłośnik i znawca przyrody Julius Sterling Morton, ówczesny sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa ta szybko przyjęła się w świecie.

Od 1951 roku decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa święto jest obchodzone przez kraje członkowskie wspólnoty. W Polsce realizują je stowarzyszenia ekologiczne, nadleśnictwa i placówki edukacyjne.

„Kto chce być silny jak dąb, niech spożywa chleb wypiekany na jego liściach, kto szuka odpowiedzi jaka będzie jego przyszłość, znajdzie proroczy sen pod drzewem brzozy, kto pragnie zdrowych zębów dla swojego dziecka, powinien umieścić wypadające mleczaki w pniu drzewa.” Do pnia „przybijano również choroby lub symbolicznie „zawieszano„ je na gałęziach. W „starej wierzbie diabeł mieszka„ – wierzyli Słowianie, Turkowie osmańscy, że na każdym liściu wypisane jest czyjeś przeznaczenie, dawni Bałtowie, że dąb to siedziba gromowładnego Perkuna (odpowiednik Zeusa).

Współcześnie drzewa stanowią naturalną barierę ochronną  przed kurzem, pyłami, hałasem. Świadomość tego ma duże znaczenie szczególnie dzisiaj, kiedy coraz więcej zielonych terenów  zastępujemy betonem, parkingami i zapominamy o korzyściach obecności drzew w ekosystemie, w którym pełnią ważną rolę.  „Odżywiają się „dwutlenkiem węgla w procesie fotosyntezy, produkując w zamian tlen, zapobiegają erozji gleby, dają cień i obniżają temperaturę zapobiegając tym samym „podgrzewaniu„ miast. Dla wielu gatunków drzewa są schronieniem, miejscem rozrodu, żerowania. Gnieżdżą się na nich ptaki, owady, gryzonie.

Powinniśmy o tym pamiętać, ponieważ drzewostany znikają w szybszym tempie, niż są odtwarzane ze szkodą dla zdrowia i życia.

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68