Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

Aktualności

W listopadzie Filia nr 9 poleca
2022-11-03 12:50:00

Filia nr 9
ul. Wodeckiego 2
tel. 32 475 25 52

16 LISTOPAD – DZIEŃ  TOLERANCJI

Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie” (Albert Einstein)

 

16 listopada obchodzimy Dzień Tolerancji, święto promujące szacunek, akceptację, uznanie różnorodności  kultur na świecie ustanowione przez UNESCO w 1995 roku. Jest ono odpowiedzią na rosnącą falę nietolerancji we współczesnym świecie. Walka ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją, mową nienawiści, homofobią.

Obchody święta mają na celu znalezienie przyczyn nietolerancji, mobilizowanie opinii publicznej na rzecz  tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z przejawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, instytucji publicznych w celu znalezienia rozwiązań dla tego problemu.

Brak tolerancji motywowanej nienawiścią to problem globalny, nie tylko w Polsce. Otwartość na wszelkiego rodzaju inność w naszym kraju objawia się najczęściej w formie deklaratywnej, co w bardzo jaskrawy sposób uwidacznia się w ostatnim czasie szczególnie na polskiej scenie politycznej, w środkach masowego przekazu:  mowa nienawiści, szczucie jedni na drugich tylko dlatego, że ktoś inaczej myśli, inaczej czuje, co może prowadzić do przestępstw z nienawiści, odebrania komuś mienia, zdrowia czy życia.

Musimy o tym pamiętać i temu zapobiegać!

Zapraszamy do lektury.

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68