Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

POŁĄCZENI POEZJĄ

POŁĄCZENI POEZJĄ

POŁĄCZENI POEZJĄ

POŁĄCZENI POZJĄ to projekt, który ma na celu promocję poezji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość działań projektowych zakłada spotkania organizowane poza Biblioteką, by dotrzeć z ofertą do środowisk wykluczonych lub z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych i literackich. Wydarzenia odbywać się będą w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju a część działań skierowanych będzie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie m.in. podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju.

Poezja nie cieszy się dużym zainteresowaniem, potencjalni czytelnicy uważają, że jest niezrozumiała lub nudna. Naszym celem jest odczarowanie poezji i pokazanie, że może być częścią naszej codzienności. Zaproszeni goście i osoby zaangażowane w realizację projektu są osobami uznanymi na rynku książki i posiadają odpowiednie kompetencje.

Celem projektu jest promocja wartościowej literatury poprzez organizację wydarzeń umacniających wiedzę na temat poezji. Odwołując się do postaci Wisławy Szymborskiej, przybliżymy jej sylwetkę, wskażemy jej wpływ na poezję współczesnych twórców. Zadanie służy rozwojowi czytelnictwa, promując literaturę w środowiskach z utrudnionym dostępem do kultury i w przypadku więzienia w środowiskach, w których literatura nie jest wartością priorytetową.

Projekt trwa od sierpnia do grudnia 2023 r. W tym czasie zaplanowano realizację następujących wydarzeń:

SKAZANI NA POEZJĘ – spotkanie autorskie z Wojciechem Bonowiczem – poetą, publicystą i felietonistą. Spotkanie zorganizowane dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, podczas którego porozmawiamy o poezji zanurzonej w codziennych zmaganiach, gdzie twórcza wyobraźnia ustępuje miejsca uważnej obserwacji zjawisk małych.

POEZJA CODZIENNOŚCI – spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, poetą, tłumaczem, literaturoznawcą, laureatem Nagrody Literackiej NIKE 2022, członkiem zespołu redakcyjnego "Literatury na Świecie".

POETYCKIE WYKLEJANKI – warsztaty plastyczno-literackie nawiązujące do prac Wisławy Szymborskiej. Celem warsztatów jest wyrobienie poczucia estetyki, rozwijanie twórczych zainteresowań i popularyzacja pozaliterackiej twórczości poetki. Warsztaty zorganizowane będą w Zakładzie Karnym.

CZYTAMY SZYMBORSKĄ – lekcja poezji z Grzegorzem Jankowiczem, filozofem literatury, eseistą, redaktorem, wydawcą, krytykiem i tłumaczem, dyrektorem programowym Festiwalu Conrada, pomysłodawcą i współprowadzącym akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego.

JĘZYK POEZJI, JĘZYK CODZIENNOŚCI – spotkanie z Jakubem Kornhauserem, poetą, tłumaczem, krytykiem literackim, literaturoznawcą, filologiem romańskim, doktorem nauk humanistycznych, laureatem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tomik „Drożdżownia”.

TY TEŻ MOŻESZ BYĆ POETĄ – warsztaty poetyckie z Michałem Zabłockim, poetą, animatorem życia literackiego, autorem tekstów piosenek, stypendystą Ministra Kultury, odznaczonym brązowym medalem Gloria Artis, pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja” i takich akcji jak: wiersze na murach, wiersze chodnikowe, wiersze pisane na czacie. Warsztaty będą składać bloku teoretycznego i praktycznego, podczas którego spróbujemy wspólnie tworzyć metafory i bawić się słowem, przelewać myśli i odczucia na papier. Efektem tych literackich warsztatów będzie druk poetyckich pocztówek, na których znajdą się wybrane teksty stworzone pod okiem Michała Zabłockiego.

POEZJA ŁĄCZY – W ŚWIECIE DZIECI I MŁODZIEŻY WIERSZOSTROFY – spotkanie dla dzieci z Agnieszką Frączek – doktor habilitowaną językoznawstwa, germanistką i leksykografką, laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnioną Dużym Dongiem przyznawanym przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrodą im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Spotkanie inspirowane będzie książką „Zbaranieć można”.

OBUDŹ W SOBIE POETĘ – spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, które inspirować będzie do poetyckich poszukiwań oraz dostrzeżenia niezwykłości w otaczającym nas świecie. Autor zaprezentuje sposoby wzbudzania emocji w czytelniku, tworzenia metafor i zabaw słowem, tak by jak najtrafniej przelać nasze przemyślenia i odczucia na papier.

WIERSZEM MALOWANE – warsztaty ilustratorskie z Małgorzatą Flis graficzką i ilustratorką, projektującą serie wydawnicze, okładki płytowe, kalendarze, plakaty i wizualizacje firm. Podczas godzinnych warsztatów ilustratorka wprowadzi uczestników w świat ilustracji książkowych, urozmaicając wykład rysunkami tworzonymi na oczach widzów.

RYMOBRANIE – warsztaty poetyckie dla dzieci, będące praktycznym ćwiczeniem uaktywniającym ich twórczą kreatywność. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe informacje na temat poezji, tworzenia rymów i krótkich utworów poetyckich. Częścią wydarzenia będą gry i zabawy słowne poszerzające zasób słownictwa.

POETYCKIE POCZTÓWKI – inicjatywa polegająca wydruku poetyckich pocztówek, na których zamieszczone zostaną wybrane wiersze powstałe podczas warsztatów z Michałem Zabłockim i ilustracje wykonane przez dzieci podczas warsztatów z Małgorzatą Flis.

POETYCKI KWESTIONARIUSZ – cykl rozmów z zaproszonymi gośćmi w formie podcastów udostępnionych na stronie wnioskodawcy i emitowanych w radiowęźle w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi nie tylko podsumują działania projektowe, ale również będą nośnikiem poetyckich treści wśród osób, które nie były bezpośrednimi odbiorcami tych działań.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68