Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

Polecamy - podpowiadamy

Polecamy - podpowiadamy

Biblioteka w odczuciu użytkowników jawi się jako miejsce przyjazne i bezpieczne. Funkcjonując w środowisku lokalnym wszystkimi podejmowanymi przez siebie działaniami stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Potrzebują oni przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji. Dzięki prowadzonej obserwacji, licznym rozmowom z czytelnikami, opiniom wyrażanym na portalach społecznościowych można wywnioskować jakie są potrzeby użytkowników a w zwiazku z tym jaką ofertę kulturalno-edukacyjną nalezy przygotować. Odpowiadając na oczekiwania czytelników przeprowadzone zostaną zajęcia pogłębiające wiedzę na temat zdrowego trybu życia oraz popularyzujące o charakterze profilaktycznym oraz informacyjnym.

Pobierz scenariusz

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68