Witaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju!

W grudniu polecamy

W grudniu polecamy

Materialna kultura Polski

Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym to najnowsza publikacja profesora Mariana Pokropka. Guru polskiej etnografii prezentuje zagadnienia związane z kulturą materialną na tle zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych, zachodzących nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowej oraz Środkowo-Wschodniej. Książka wzbogacona jest o ilustracje i fotografie – w większości pochodzące z prywatnych zbiorów autora.

Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Pokropek, Marian.   - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019

Detektywem być

Ustawa o usługach detektywistycznych : komentarz – książka, na łamach której kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z działalnością detektywistyczną. Autorzy opisują m.in.: prawa i obowiązki detektywa, wymagania kwalifikacyjne detektywów, odpowiedzialność karną związaną z wykonywaniem usług detektywistycznych. Publikacja, choć dotyczy ustawy z 6 lipca 2001 roku, wzbogacona została o najnowsze zmiany.

Ustawa o usługach detektywistycznych : komentarz / Paweł Łabuz, Mariusz Michalski. - Warszawa : Difin S.A., 2019

Ratownik medyczny

Prawo dla ratowników medycznych to jedyna tego typu książka dostępna na polskim rynku. Publikacja prezentuje wykonywanie zawodu ratownika medycznego zarówno od strony prawnej (np.: rodzaje działalności leczniczej i podmiotów ją wykonujących, rola organów administracji rządowej w systemie PRM, umowy o pracę, odpowiedzialność cywilna), ale także omawia tę profesję od strony praktycznej (m.in.: dyspozytornie medyczne, koordynatorzy ratownictwa medycznego, centra powiadamiania ratunkowego, obowiązki zawodowe ratownika medycznego).

Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. - Warszawa : Difin S.A., 2019

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze – jedna z chorób najczęściej wypisywanych na akcie zgonów. Redakcja Medycyny Praktycznej wydała w 2018 roku monografię kompleksowo omawiającą temat nadciśnienia tętniczego angażując przy tym wybitnych specjalistów i autorytety (zarówno teoretyków, jak i praktyków) związanych z tą dziedziną wiedzy.

Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie / pod redakcją Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza, Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, Krzysztofa Narkiewicza, Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, Mieczysława Litwina, Aleksandra Prejbisza ; [autorzy Andrzej Więcek i 123 pozostałych]. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2018

Silikony są wśród nas

Silikony – syntetyczne polimery krzemoorganiczne wykorzystywane zarówno w budownictwie, przemyśle, włókiennictwie, jak i medycynie oraz kosmetyce. Historia silikonów sięga do przełomu XIX i XX w., kiedy to chemik Federic Kipping rozpoczął prace nad syntezą związków bogatych w krzem i węgiel. Obecne powodzenie i szerokie zastosowanie silikonów związane jest z ich odpornością termiczną, umiejętnością nienasiąkania wodą. Nie są toksyczne i nie wydzielają przykrych zapachów. Na temat wszechstronności silikonów pisze Mirosław Dworniczak w grudniowym numerze „Wiedzy i Życia”.

Wszechobecne silikony / Mirosław Dworniczak. „Wiedza i Życie”, 2019, nr 12, s. 4-9

Newsletter

Wpisz swój adres email

Miejska Biblioteka
Publiczna

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

32 471 76 97 ; 32 471 67 68